Základní a mateřská škola Kunratice u Cvikova

Původní název:
Volksschule Kunnersdorf bei Zwickau
Ulice:
čp. 255
Obec:
Kunratice u Cvikova
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1813
Webové stránky:
http://www.zsamskunratice.estranky.cz/
Popis:

První škola v Kunraticích (čp. 105) byla postavena dobrodinci ze dřeva v roce 1769. Po postavení nové, kamenné školy bylo toto původní školní stavení roku 1815 prodáno. Stavba nové školní budovy čp. 255 byla zahájena v roce 1810. Náklady na její postavení činily 11.000 zlatých a byla předána do užívání v roce 1814. K jejímu stavebnímu rozšíření došlo po více než půlstoletí provozu v roce 1877, kdy se škola stala čtyřtřídní. V letech 1891 až 1923 byla pětitřídní, později střídavě s provizorní paralelní třídou. Roku 1931 byla ve škole zřízena školní kuchyně a ustanoveno místo školního lékaře. Škola zůstala v provozu až do současnosti, přičemž v posledních letech prošla rekonstrukcí.

Zdroj:
Německá kronika obce Kunratice u Cvikova, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě

REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova, stav červenec 2020