ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Sad 5. května

Původní název:
Volks- und Bürgerschule Zwickau in Böhmen
Ulice:
Sad 5. května (Brunnenstrasse) 130/I
Obec:
Cvikov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1907
Webové stránky:
http://www.zscvikov.cz/
Stavitel/architekt:
projekt: stavitel Wilhelm Czech, Varnsdorf / stavba: městský stavitel Anton Möller, Varnsdorf
Popis:

První porada, týkající se stavby nové školy proběhla v městské radě již v roce 1902. Vypracování stavebně-architektonického návrhu poté zaplatil cvikovský továrník Josef Niessner starší. 9. října 1903 byl školským úřadem posouzen vybraný pozemek za zrušeným městským hřbitovem a 26. září 1905 bylo rozhodnuto o stavbě a vypsáno výběrové řízení; o dva měsíce později byl vypracováním plánů a rozpočtu pověřen stavitel Wilhelm Czech z Varnsdorfu. 15. března 1906 byl dodaný projekt schválen a stavbou pověřen varnsdorfský městský stavitel Anton Möller. 17. května 1906 byly zahájeny výkopové práce a 13. června téhož roku pak stavební práce. 8. července 1906 byl položen základní kámen nové školy. Koncem července 1906 bylo rozhodnuto o půjčce od městské spořitelny ve Cvikově ve výši 270.000 K. Stavba školy v secesním slohu byla dokončena v létě roku 1907 a 15. září téhož roku předána do užívání. Celkové stavební náklady byly vyčísleny na 321.589,29 K.
K rozsáhlejším opravám budovy došlo koncem 60. let a znovu pak koncem 70. let. V roce 1990 byly přistavěny dílny, kvůli špatné kvalitě stavebních prací však již po třech letech vznikla potřeba dalších stavebních zásahů. V průběhu roku 2005 byl zrekonstruován obvodový plášť objektu a v roce 2007 podlahy chodeb v celé budově.
Školní budova dnes nadále slouží školským účelům II. stupně základní školy.

Zdroj:
Německá kronika města Cvikova, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě

Almanach Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov, vyd. 2007
ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, Sad 5. května, stav červenec 2020