Bývalá obecná škola Blato (Žišpachy)

Původní název:
Obecná škola Žišpachy
Ulice:
Blato 28
Obec:
Nová Bystřice
Okres:
Jindřichův Hradec
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
190x
Popis:

Škola v Blatě (Žišpachách) existovala jako jednotřídní již roku 1796. Okolo roku 1900 byla postavena dvoupatrová školní budova vedle kostela. Za Rakouska-Uherska a meziválečného Československa fungovala jako škola s německým jazykem vyučovacím. Od roku 1906 byla dvoutřídní. Roku 1936 vznikla v obci česká státní menšinová škola, která se pod názvem "národní škola" po roce 1945 nastěhovala do budovy bývalé německé školy. Koncem druhé světové války byli ve škole ubytováni němečtí uprchlíci ze Slezska a Sedmihradska. V současnosti je v bývalé školní budově provozován penzion.

Zdroj:
Lang, Hans: Ein geschichtlicher Überblick des Dorfes Sichelbach, 1984.
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol. (vedle kostela)