Česká národní škola Krompach-Juliovka

Původní název:
Česká národní škola v Juliusthalu
Ulice:
osada Juliovka čp. 26
Obec:
Krompach v Čechách
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1935
Popis:

Důkladnou přestavbou někdejší kovárny v Juliovce čp. 26 vznikla jednotřídní česká menšinová škola, slavnostně otevřená 1. září 1935. Před rokem 1938 ji navštěvovalo 12 německých a 7 českých žáků. Na jejím vzniku má zásluhu také její učitel Josef Pilař, poštmistr v sousedních Mařenicích.
Objekt v současnosti slouží jako obytné stavení.

Zdroj:
Německá obecní kronika obce Mařenice, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě
Kovárna v Juliovce čp. 26, stav kolem roku 1900