Základní škola Kamenka Čelákovice

Původní název:
Obecná škola Čelákovice
Ulice:
Kostelní 457
Obec:
Čelákovice
Okres:
Praha-východ
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1889
Webové stránky:
https://www.kamenka-celakovice.cz/
Popis:

Školství v Čelákovicích má dlouholetou tradici. Již v roce 1366 se v městské knize píše o škole, která stála v blízkosti fary. V roce 1553 se zdejší škola dostává pod dohled obce. Nejstarší škola byla zničena po bitvě na Bílé hoře. Po několika letech byla znovu zbudována v prostoru mezi budovou dnešního děkanství a budovou dnešní ZŠ Kamenka. Školní budova byla v té době pouze přízemní s jednou třídou a bytem pro učitele. S nárůstem obyvatelstva ve městě bylo třeba rozšířit budovu školy, a tak došlo roku 1794 k přestavbě její přední části a zvýšení o jedno poschodí. Tak vznikl prostor pro zřízení druhé třídy. Každou z nich navštěvovalo 90 až 100 dětí z Čelákovic, Jiřiny, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a od roku 1835 i ze Záluží. Po požáru střechy v roce 1832 byla budova rychle opravena, avšak nárůst počtu žactva si vyžadoval další rozšíření školy. Po roce 1883 dochází k jednání ohledně stavby nové školy a 4. září 1888 byl slavnostně položen základní kámen jednopatrové budovy obecné školy. Stavební práce byly ukončeny roku 1889. Ve školní budově bylo 5 školních světnic sborovna, tělocvična, byt řídícího učitele, pokoj pro učitele a byt školníka. V roce 1894 byla založena i školní zahrada. 
V roce 1987 byla provedena přístavba nového pavilonu CHANOS a tím získala škola statut úplné základní školy. V sousedství budovy byla v témže roce dokončena stavba tělocvičny BIOS. V květnu 1992 začala vedle staré vyrůstat nová, slohově přizpůsobená budova. Ta byla byla slavnostně otevřena 21. ledna 1994. Tato budova prošla rekonstrukcí v roce 2010. V loňském roce bylo rozhodnuto z kapacitních důvodů, že již budova CHANOS nevyhovuje vzdělávání v 21. století a došlo k její likvidaci.

V roce 2020 byla dokončena přístavba nové budovy, která propojila Starou Kamenku s tělocvičnou BIOS a vznikl tak ucelený a uzavřený komplex budov a zároveň se zvýšila kapacita školy. 

Zdroj:
https://www.zscelakovice.cz/o-skole; https://www.kamenka-celakovice.cz/historie-skoly/
Školní budova na začátku 20. stol. (vpravo). Vlevo budova děkanství.