Obecná škola Krompach v Čechách

Původní název:
Volksschule Krombach
Ulice:
čp. 49
Obec:
Krompach v Čechách
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1829
Popis:

Před postavením kamenné školy v Krompachu čp. 49 probíhalo vyučování v několika domech, a to jak v Krompachu, tak v osadě Valy (Schanzendorf). Novou budovu nechala zřídit zdejší vrchnost, velkovévoda Leopold Toskánský na Zákupech, v roce 1829, velkou zásluhu na jejím vzniku však měli i farář Ignaz Vielkind a panský správce Wenzel Haan. Škola byla slavnostně uvedena do provozu 26. října 1829. V letech před druhou světovou válkou měla tři třídy definitivní a jednu provizorní. Ke Krompachu byly přiškoleny osady Valy a Juliovka (Juliusthal), dříve též Naděje (Hoffnung) a Hamr (Hammer). Po zrušení školy dnes v budově školy sídlí obecní úřad.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola Krompach v Čechách, stav srpen 2020