Obecná škola Mařenice

Původní název:
Volksschule Grossmergthal
Ulice:
čp. 12
Obec:
Mařenice
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1860
Popis:

Snad v roce 1731 byla v Mařenicích postavena dřevěná škola čp. 11, sloužící svému účelu až do roku 1858, kdy byla jako značně zchátralá stržena. Z této demolice byly v obci některé stavební prvky následně druhotně použity, například dvoukřídlé vchodové dveře najdeme dodnes ve vstupu do stavení čp. 242. Základní kámen dnešní budovy školy čp. 12, která vyrostla na jejím místě, byl položen roku 1859 a škola předána doprovozu o rok později. K mařenické škole, do roku 1922 čtyřtřídní, byly před rokem 1945 přiškoleny přilehlé osady Čtyřdomí, Liščí domky, Scholzeberské domky, Nový Svět, chorobinec v Antonínově údolí a sousední obec Mařeničky. 
V listopadu 1881 byla u příležitosti oslav stého výročí zrušení nevolnictví osazena v průčelí školy pamětní deska, připomínající tento státnický akt císaře Josefa II. (později odstraněná a dnes nezvěstná).
11. června 1939 byla v bývalé 1. třídě školy otevřena první mateřská školka. V roce 1941 byla původní okna budovy nahrazena za dovnitř otevíravá, která dodal mistr truhlářský Josef Hockauf z Mařenic čp. 33. Práce zednické provedl mistr zednický Richard Klement z čp. 4.
Školní vyučování zde probíhalo až do 70. let 20. století, budova byla poté nevyužita a později v 90. letech prodána soukromému majiteli.

Zdroj:
Německá obecní kronika obce Mařenice, uložená ve Státním okresním archivu v České Lípě
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Mařenicích, stav srpen 2020