Obecná škola Rousínov u Cvikova (2)

Původní název:
Volksschule Morgenthau
Ulice:
Rousínov čp. 68
Obec:
Svor
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1899
Popis:

Kupní smlouvou z 15. března 1897 získala obec kus pole při obecní cestě, který původně náležel k čp. 55. Ten se stal stavební parcelou pro postavení nové školní budovy, jejíž základní kámen byl položen 7. května 1898. Dokončený objekt dvoutřídní obecné školy byl zkolaudován 12. října 1899. V roce 1922 zde vznikla třída české menšinové školy, přičemž se dosavadní německá škola stala jednotřídní. Součástí vnější výzdoby školy bylo sousoší „Nechte maličkých přijíti ke mně“, jehož autorem byl místní umělec August Alber. Skulptura byla umístěna nad nadezdívkou ve středové ose průčelí budovy a patrně v poválečné době byla snesena.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Rousínově u Cvikova, stav červenec 2020