Obecná škola Jablonné v Podještědí (1)

Původní název:
Volksschule Gabel (Deutsch-Gabel)
Ulice:
Školní 12
Obec:
Jablonné v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
17xx
Popis:

V 18. století bydlel ve škole čp. 12 o dvou třídách jen rektor, učitelé byd­leli zčásti v naproti stojícím domě zvoníkově. Obě budovy podlehly požáru města 11. května 1788. Škola pak byla znovu postavena v dnešní podobě, obydlena rektorem a kantorem a byly v ní zařízeny dvě třídy.
Ve 20. letech 20. století zde byl sklad učebních pomůcek a v patře pak kanceláře obou měšťanských škol, sídlících v protější budově čp. 11.
V budově v současnosti sídlí správa CHKO Lužické hory.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
GIERACH, Erich, RUNGE, Franz: Deutsch-Gabel in tausendjähriger Vergangenheit, 1926
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Jablonném v Podještědí, Školní 12