Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o.

Původní název:
Česká obecná škola Německé Jablonné
Ulice:
Komenského 453
Obec:
Jablonné v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1930
Stavitel/architekt:
stavební firma Ing. Karel Salač, Turnov
Popis:

Podle projektové dokumentace z konce 20. let 20. století postavila turnovská stavební firma Ing. Salače v tehdejší Heřmanické ulici budovu české menšinové obecné školy, která svým prostorovým řešením odpovídala potřebám české menšiny tehdy okresního města Německého Jablonného. S výkopovými pracemi se začalo 17. března 1930 a po dokončení stavby byla škola 14. září 1930 předána do užívání, přičemž vyučování zde bylo zahájeno 1. října téhož roku. Investorem stavby byla Ústřední matice školská.
Školským účelům budova sloužila i po válce, přestávala však kapacitně vyhovovat a koncem 60. let bylo proto rozhodnuto, že po dokončení stavby nové školy v městské části Markvartice bude někdejší česká menšinová škola nabídnuta zdejšímu závodu národního podniku Preciosa k adaptaci na podnikovou mateřskou školu a jesle.
V současné době zde působí základní škola, určená pro žáky se zdravotním postižením.

Zdroj:
BLAŽKOVÁ, Jana: Česká menšinová škola, in: Jablonné v Podještědí, pohledy do minulosti, 1. vyd., 1998
Publikace Jablonné v Podještědí 1918-1968, za město krásněj&scar
Základní škola v Jablonném v Podještědí, Komenského 453, stav červenec 2020