Bývalá německá obecná škola České Žleby

Původní název:
Obecná škola České Žleby
Ulice:
České Žleby 12
Obec:
Stožec
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1883
Popis:

Prvním místem, kde se v Českých Žlebech vyučovalo, bylo stavení č.p. 22 (dnes č.p. 12), ve kterém od roku 1796 působil jako první učitel Karl Zimmer. V této funkci ho roku 1823 vystřídal jeho syn Pius. Roku 1862 školu navětěvovalo již 152 dětí. Roku 1862 se řídícím učitelem stal syn Pia Zimmera Gustav. Když byla v této době otevřena třetí třída, musela být umístěna do vedlejší budovy č.p. 21. Tato budova ovšem roku 1880 vyhořela a tak bylo roku 1883 zemskou školní radou rozhodnuto o rozšíření školní budovy, kterým získala svou dnešní podobu. Před rokem 1945 fungovala jako čtyřtřídní obecná škola s německým vyučovacím jazykem. Koncem druhé světové války zde byli ubytování němečtí uprchlíci z východu, později také americká armáda. Západní strana budovy byla tehdy silně poškozena dělostřeleckým granátem, který vybuchl v těsné blízkosti školní budovy. Došlo k zatčení německého řídícího učitele. Po provedení nejnutnějších oprav byla v budově otevřena 15.10.1945 česká škola. V souvislosti s nuceným vysídlením místního obyvatelstva a nízkému dosídlení existovaly od počátku pochyby ohledně další existence školy v místě. Začátkem školního roku 1946/47 bylo přijato 36 dětí, na konci šk. r. zbylo ovšem již jen 10 dětí (5 českých a 5 německých). Počet dětí byl krátkodobě zvýšen dosídlenci ze Slovenska a Maďarska, škola tak zůstala jednotřídní. Roku 1948 bylo při škole zřízeno oddělení neúplné střední školy. Roku 1950 byl řídící učitel zdejší školy Stanislav Šíma zadržen orgány SNB při pokusu o přechod státní hranice. 16.10.1950 byla školní budova převzata ČSLA pro vojenské účely. Škola se tak přestěhovala do č.p. 118. V souvislosti s odchodem obyvatel do měst klesal počet žáků, což vedlo v roce 1974 k definitivnímu uzavření školy. Dnes je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
Budweiser Zeitung z 27.11.1942, s. 11.; https://digi.ceskearchivy.cz/306283/5
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na pohlednici z let 1938-1945 (vpravo)