Bývalá státní česká menšinová škola v Želnavě-nádraží (dnes Nová Pec)

Původní název:
Státní česká menšinová škola v Želnavě nádraží
Ulice:
Nová Pec 43
Obec:
Nová Pec
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1937
Popis:

Česká škola v Nové Peci/Želnavě byla otevřena roku 1926, zpočátku ovšem využívala provizorních prostor, např. místního hostince. Budova byla vystavěna pro účely státní menšinové české školy roku 1937. Svému účelu sloužila vzhledem k Mnichovské dohodě v roce 1938 jen necelý rok. V letech 1938-1945, kdy byla Nová Pec součástí třetí říše, sloužila jako sídlo místní NSDAP. Od 23.5.1945 do 22.7.1945 byli v budově školy ubytováni 2 důstojníci a 35 mužů americké armády. V budově si zařídili nemocnici. Česká škola zde byla otevřena v září 1945 a nesla úřední název "Obecná škola v Želnavě-nádraží". Při škole byla v témže roce otevřena mateřská škola (č.p. 41). Roku 1946 proběhla elektrifikace obce i školy a v témže roce byl také zaveden vodovod a byla otevřena druhá třída. Škola se postupně rozrostla až na pět tříd, kvůli čemuž roku 1969 byla vystavěna nová školní budova. Původní školní budova se stala sídlem obecního úřadu, jímž je dodnes (2020).

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/311396/139
Školní třída v 50. letech 20. stol.