Obecná škola Dolní Sedlo

Původní název:
Volksschule Spittelgrund
Ulice:
Dolní Sedlo, Hasičská ul. čp. 70
Obec:
Hrádek nad Nisou
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1850
Popis:

Školní budova byla obcí Dolní Sedlo postavena jako přízemní jednotřídní škola v roce 1850 pro žáky z Horního Sedla (Pass), Dolního Sedla (Spittelgrund) a části Donína (Dönis). Po jejím rozšíření na dvoutřídní v roce 1878 bylo objekt z prostorových důvodů zapotřebí stavebně rozšířit přístavbou prvního patra. Než k tomu došlo, byla obec po dobu stavby nucena pro vyučování přechodně najmout místnost v čp. 53. Dostavba školy byla dokončena na sklonku podzimu roku 1882 nákladem 4.000 zlatých. Objekt v současnosti slouží obytným účelům.

Zdroj:
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Bývalá obecná škola v Dolním Sedle, pohled od V, stav srpen 2020