Obecná škola Janovice v Podještědí (1)

Původní název:
Volksschule Johnsdorf
Ulice:
čp. 81
Obec:
Janovice v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1827
Popis:

Zásluhu na postavení školy měl tehdejší Clam-Gallasovský panský správce na Lemberku Blasius Schindelar a jistý Johann Paul Speer. Jednopodlažní kamenná jednotřídní škola byla svému účelu předána 5. listopadu 1827. Nad jejím vchodem byla umístěna dřevěná tabule s nápisem „Wurzel der Religion und des Staates“ (Kořeny náboženství a státu). Po postavení nové, dvoutřídní školy čp. 90 byla stará škola čp. 81 v roce 1908 prodána evangelické obci, která si zde zřídila modlitebnu a objekt opatřila věžičkou se zvonem. Budova je v současnosti v soukromých rukou jako obytný dům.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Janovicích čp. 81, stav srpen 2020