Obecná škola Janovice v Podještědí (2)

Původní název:
Volksschule Johnsdorf
Ulice:
čp. 90
Obec:
Janovice v Podještědí
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1907
Popis:

Poté, co bylo rozhodnuto postavit novou školu, bylo v březnu 1907 započato s úpravami budoucího staveniště a 4. dubna téhož roku položen základní kámen. Školní budova pak byla postavena nákladem 42.000 rakouských korun a slavnostně otevřena 26. listopadu 1907 jako dvojtřídní obecná škola. Kvůli klesajícímu počtu žáků byla později v roce 1920 změněna v jednotřídní a teprve ve školním roce 1936/37 zde byla opět zavedena provizorní postupná druhá třída. V současnosti v bývalé škole čp. 90 sídlí obecní úřad.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
KOCH, Daniel: Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau i.B., 2. vyd., kol. r. 1925
Bývalá obecná škola v Janovicích čp. 90, stav srpen 2020