Obecná škola Jítrava

Původní název:
Volksschule (Deutsch-) Pankraz
Ulice:
Jítrava čp. 24
Obec:
Rynoltice
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
1830
Popis:

Na místě pozdější kamenné školy stála původně dřevěná škola s mansardovou střechou, zmiňovaná již v roce 1624. V její levé části se nacházel chlév, v přední pravé obydlí učitele a v pravé zadní pak školní třída. Tato budova byla roku 1830 pro zchátralost stržena a na jejím místě postavena kamenná jednopodlažní školní novostavba, kde v levé části byl situován byt učitele a v pravé části školní třída; v přístavbě budovy byl chlév a primitivní záchodky se nalézaly zcela mimo budovu. Po nárůstu počtu žáků bylo 22. června 1874 započato s přístavbou prvního patra, kterou stavitel Wendelin Klaban z Jablonného dokončil 1. října 1874. K částečné přestavbě školy podle plánů stavebního rady Heckelbachera z Liberce pak došlo mezi srpnem a zářím 1913, avšak po částečné samodestrukci přestavěných prostor v roce 1915 byla budova shledána již příliš znehodnocenou dosavadními stavebními úpravami a uvažovalo se o postavení zcela nové školní budovy na jiném místě v obci; zřejmě kvůli poklesu počtu žáků v následujících letech k tomu však již nikdy nedošlo. Škola v Jítravě byla od roku 1873 dvojtřídní, v letech 1883-1922 trojtřídní a poté opět dvojtřídní. V současnosti budova slouží jako rodinný dům.

Zdroj:
REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937
Gedenkbuch der Gemeinde Deutsch-Pankraz, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, SdA: Heimatberichte 1529
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Jítravě, stav srpen 2020