Základní škola a Mateřská škola Dub

Původní název:
Obecná škola Dub
Ulice:
Dub 83
Obec:
Dub
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1915
Webové stránky:
https://www.zsdub.cz
Stavitel/architekt:
Tomšíček/ Fr. Kulíř z Paračova, Fr. Machold z Volyně
Popis:

První doložený učitel v Dubu je k datu 20.1.1787, přičemž vyučování v obci započalo 29.1.1787. Třída byla nejprve najatá v čp. 2, roku 1805 byla postavena školní budova pod patronátem majitele panství Jakuba Veitha. Škola byla z rozhodnutí zemské školní rady postupně rozšiřována, v roce 1871 na dvoutřídní, v roce 1881 na trojtřídní a roku 1900 byla otevřena čtvrtá třída (v čp. 56). Přiškolenými obcemi kromě Dubu byly Borčice, Javornice, Lipovice, Dubská Lhota, Kojčín (vyškolen 1907) a Samoty. Přestože plány na stavu nové školní budovy byly zhotoveny již roku 1863, tento záměř se neustále protahoval, proto byly začátkem 90. let 19. stol. provedeny opravy na stávající škole. Ta se na přelomu století nacházela v několika různých budovách v Dubu. Ve šk. r. 1901-2 školu navštěvovalo 237 žáků. 

Dne 23.3.1914 byl položen kámen pro stavbu nové školy. Stavbu dle návrhu stavitele Tomšíčka realizovali František Kulíř z Parečova a František Machold z Volyně. Od 18.5.1915 mohlo být v nové škole vyučováno. Kolaudace proběhla 18.6.1915. V říjnu 1919 byla škola uzavřena z důvodu rozšíření španělské chřipky.

Roku 1978 se do budovy nastěhovalo Střední zěmědělsko-technické učiliště, která bylo založeno roku 1959 ve Vimperku. V současné době (2020) se v budově nachází mateřská škola. Základní škola je umístěna ve stejném areálu v novější budově ze 70. let 20. stol.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/332105/79
Slavnostní zápis ze školní kroniky o položení základního kamene školy