Bývalá měšťanská škola Volary

Původní název:
Měšťanská škola chlapecká Volary
Ulice:
Pod Kostelem 127 (před r. 1945 Pinzgergasse)
Obec:
Volary
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1900
Webové stránky:
http://zsvolary.cz/
Stavitel/architekt:
stavitelé Engelbert Hois a Ignaz Herbst z Volar
Popis:

Budova byla vystavěna v letech 1898-1900 pro účely měšťanské školy chlapecké s německým jazykem vyučovacím. Náklady na budovu činily 170 766 korun, z čehož 75 000 byla zemská subvence. Dne 24.9.1900 se škola mohla nastěhovat z bývalé fary (čp. 2) do nové školní budovy, přičemž budova staré školy byla obcí prodána.

Budova sestává ze dvou křídel o celkově 22 místnostech plus sanitárních místností v obou patrech a přízemí. V přízemí byla od roku 1932 umístěna dívčí měšťanská škola, v 1. patře chlapecká obecná a v 2. patře chlapecká měšťanská škola. Ředitelská kancelář m욍anské školy byla v 2. patře. Veškeré učebny byly vybaveny moderními bukovými lavicemi a byly vytápěny vlastními kamny. Ve dvoře školy byl postaven domek pro školníka o čtyřech místnostech. Roku 1923 byla škola elektrifikována. Roku 1928 již místnosti nové školy nedostačovaly a obec byla nucena vykoupit zpět dříve odprodanou budovu staré školy čp. 2. Sem byly umístěny dívčí třídy měšťanské školy. V roce 1928 do obecné školy docházelo 155 chlapců a do měšťanské 157 chlapců a 189 dívek.

V období německého nacionálního socialismu a druhé světové války byla škola přeměněna na čtytřídní "hlavní školu" (Hauptschule). Sklep školy za války sloužil jako protiletecký kryt. Koncem druhé světové války byli v budově ubytováni němečtí uprchlíci ze Slezska a později místní vojenská posádka, proto byla výuka v dubnu 1945 zcela zastavena. Po roce 1945 bylo vyučování s již českým jazykem vyučovacím zahájeno nejprve v budově státní odborné dřevařské školy, než se mohla přesunout do čp. 127. Roku 1954 byla zřízena školní jídelna a družina, v 60. letech postavena tělocvična.

Od roku 1981 se základní škola ve Volarech postupně přesouvala do nově postaveného areálu u nádraží. V roce 2001 se z historické budovy měšťanské školy odstěhoval  1. i 2. ročník, k definitivnímu opuštění došlo v roce 2000. Budova je v majetku města a je v současné době (2020) nevyužitá.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/313615/1; Walter - Kindermann. Die Stadt Wallern im Böhmerwald, s. 162-169.
Školní budova na začátku 20. stol.