Bývalá obecná škola Přídolí

Původní název:
Obecná škola Přídolí
Ulice:
Přídolí 2
Obec:
Přídolí
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
18xx
Popis:

Dějiny školství v Přídolí sahají podle některých autorů do 16. století, pravděpodobněji se jeví spíše polovina 17. století (cca 1655). Škola fungovala jako farní pod patronátem vyšebrodského kláštera, nacházela se však na knížecím Schwarzenberském pozemku, proto se zde setkávaly vlivy z Vyššího Brodu a zámku v Českém Krumlově, což se neobešlo bez konfliktů. Roku 1857 do ní docházelo 137 školních dětí. Současná podoba budovy pochází patrně z druhé poloviny 19. století, kdy v obci fungovala dvoutřídní obecná škola s vyučovacím jazykem německým. V prvním patře se nacházely učebny pro druhou a třetí třídu, v přízemí učitelský byt. V rámci budovy dříve fungovala také malá stáj pro dobytek, později předělaná na sklad dřeva a definitivně roku 1910 přestavěná na místnost. 

Roku 1901 byla naproti budově na návsi vystavěna nová školní budova, protože místnosti staré školy již nestačily. Vyučovalo se tedy potom v obou budovách. Pod přídolskou školu patřily také školní expozitury v Chabičovicích a Malčicích. Roku 1924 přišla německá obecná škola o jednu třídu a o dva roky později byla zabrána jedna třída staré školy pro účely jedné třídy české školy, kterou dle tehdejšího přídolského kronikáře navštěvovalo 11 německých dětí. Ta se roku 1933 přesunula do nově postavené státní menšinové česká škola (čp. 90). Definitivně skončila německá škola v Přídolí rokem 1945. Později sloužila místní samosprávě.

V současné době je školní budova v obecním majetku a je nevyužitá.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/659/1; https://www.pridoli.cz/obcan-mestyse/historie/; http://www.bwb-ooe.at/dbh2//view_many_d.php
Školní budova na začátku 20. stol