Základní a mateřská škola Přídolí

Původní název:
Státní česká menšinová škola Přídolí
Ulice:
Přídolí 90
Obec:
Přídolí
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1933
Webové stránky:
http://www.zspridoli.cz/
Stavitel/architekt:
J. Hlaváček z Prahy/Augustin Křížek z Vodňan
Popis:

Vedle místní obecné školy s německým vyučovacím jazykem vznikla po roce 1918 jedna třída státní české menšinové školy, která byla umístěna nejprve ve staré školní budově v Přídolí (čp. 2) a poté v usedlosti čp. 49. Jednotřídku navštěvovalo 11 resp. 16 školních dětí. Roku 1933 byla pro účely státní obecné menšinové školy vystavěna nová školní budova. Architektem byl J. Hlaváček z Prahy, stavbu provedl stavitel Augustin Křížek z Vodňan. Ke slavnostnímu vysvěcení nové školní stavby došlo 27.8.1933. Při škole byla ze státních prostředků otevřena roku 1937 také první česká mateřská škola. Německá mateřská škola vznikla v převážně německém Přídolí až o rok později a byla vydržovaná ze soukromých zdrojů spolku Deutscher Kulturverband v Praze.

Činnost státní školy a školky byla ukončena událostmi spojenými s Mnichovskou dohodou a zabráním pohraničního území ČSR Hitlerovým Německem. Roku 1945 byla po odchodu americké armády česká škola znovu obnovena jako škola národní. Později byla v souladu se změnou školské legislativy tato přeměněna na základní devítiletou.

V současné době se zde nachází základní a mateřská škola Přídolí. Do základní školy, která má 4 učebny, docházelo ve školním roce 46 žáků, do mateřské školy 28 dětí. V témže roce byla otevřena také školní družina. Škola disponuje rovněž školní jídelnou a tělocvičnou. V současné době (2021) probíhá přístavba a rozšíření školy o učebnu ZŠ, druhé třídy MŠ včetně hygienického zázemí.

Zdroj:
http://www.zspridoli.cz/
Školní budova dnes (2021)