Bývalá expozitura obecné školy v Přídolí Chabičovice

Původní název:
Expozitura obecné školy v Přídolí Chabičovice
Ulice:
Chabičovice 18
Obec:
Mirkovice-Chabičovice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1910
Popis:

V letech 1902-1910 existovala expozitura veřejné obecné školy s německým jazykem vyučovacím v Přídolí v obci Zahrádka (čp. 6), která byla zvolena jako středobod pro docházku dětí z Chabičovic, Zahrádky a Malčic. Tím, že Malčice usilovaly o vlastní expozituru, bylo třeba školu přesunout do Chabičovic, odkud pocházela většina školou povinných dětí. 

Spolek Deutscher Schulverein ve Vídni nechal vystavět na cestě z Chabičovic do zahrádky novou školní budovu, jejíž slavnostní vysvěcení se konalo 24.7.1910. Škola fungovala přesto, že její náklad obstarával soukromý spolek, oficiálně jako expozitura veřejné obecné školy v Přídolí. Škola zanikla roku 1945.

V současnosti (2021) se v místě školní stavby, která byla do základů zbořena, provádí novostavba rodinného domu.

Zdroj:
Budweiser Zeitung, 22.7.1910, s. 7.
Demolice bývalé školní budovy (2011)