Bývalá obecná škola Mirkovice

Původní název:
Obecná škola Mirkovice
Ulice:
Mirkovice 19
Obec:
Mirkovice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1901
Stavitel/architekt:
Ferdinand Chemelíček z Velešína
Popis:

Jedním z iniciátorů mirkovické školy byl mirkovický starosta Josef Dundr, který roku 1896 navrhoval na schůzi Národní jednoty pošumavské zřízení školy v Mirkovicích a usiloval o to, aby i v obyvatelích sousedních německých obcích vzbudil zájem o českou školu. Vzhledem k nedostatku obecních prostředků byla škola podpořena spolky Ústřední maticí školskou a Národní jednotou pošumavskou. Subvence na stavbu byla ovšem podmíněna tím, že místní obyvatelstvo samo provede některé stavební práce. Podíl místních na stavbě budovy ovšem překazilo krupobití a s ním spojené škody na úrodě rolníků, a tak musel starosta Dundr financování dostavby řešit půjčkou.

Budova byla postavena na bývalém pozemku hostinského Jana Homolky celkovým nákladem 12 867 K za účelem zřízení jednotřídní expozitury české obecné školy v Černicích. Kolaudace proběhla 8.2.1901 a o týden později byla zahájena výuka. Slavnostní vysvěcení školní expozitury se konalo 27.5.1901. Na nábytek a knihovnu přispěla Národní jednota pošumavská. Výnosem zemské školní rady z 26.11. 1902 byla expozitura přeměněna v samostatnou školu  a vznikla tak i místní školní rada. Zřízení mirkovické školy bylo bezprostředním impulsem ke zřízení německé školy v nedaleké Zahrádce.

Do školy docházelo okolo 50 dětí z Mirkovic a Žaltic. Roku 1923 se jednalo o 39 žáků. Roku 1925 byla provedena generální oprava školní budovy. 

Mezi učitele mirkovické školy patřili např. Josef Had, Karel Mašek, Alois Řežáb, Josef Talafous, Rudolf Khun, Bohuslav Beneš nebo František Weiss zapojený během druhé světové války do protinacistického odboje.

Školu podporovala kromě Národní jednoty pošumavské také krumlovská záložna.

Škola byla roku 1918 a 1926 na 1-2 týdny uzavřena kvůli epidemii španělské chřipky, resp. spalniček. 

Škola fungovala po roce 1945 jako škola národní a později základní devítiletá. Vzhledem ke klesajícímu počtu žactva byla zrušena roku 1979. V současné době (2021) je budova využívána jako sídlo obecního úřadu s veřejnou knihovnou.

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=129003
Školní budova (2021)