Obecná škola Dolní Křečany

Původní název:
Volksschule Niederehrenberg-Vorwerk Nr. 82
Ulice:
Starokřečanská 40/8
Obec:
Rumburk 3-Dolní Křečany
Okres:
Děčín
Stát:
ČR
Rok postavení:
1904
Popis:

Nová školní budova obecné školy v Dolních Křečanech byla postavena roku 1904 v místní části Popluží (Vorwerk) čp. 82. Až do jejího otevření se vyučovalo ve třech třídách v prostorách obecního úřadu v Dolních Křečanech (v letech 1870-1904). Nová škola měla v roce 1910 již sedm tříd, po první světové válce se jejich počet snížil na šest a od roku 1922 dokonce na pět. Teprve po roce 1930 se počet tříd opět začal zvyšovat až opět dosáhl počtu sedmi.
Po připojení Dolních Křečan k Rumburku v roce 1960 došlo k přečíslování domů a škola v Popluží dostala číslo popisné 40/8. Objekt školy není v současnosti využíván.

Zdroj:
Adressbuch für den politischen Bezirk Rumburg, 1914-15
PFEIFER, Wilhelm: Die Orte des nordböhmischen Niederlandes, 1977
Obecná škola v Dolních Křečanech, foto kolem roku 1910