Mateřská škola Dasný

Původní název:
Obecná škola Dasný
Ulice:
Dasný 38
Obec:
Dasný
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1887
Webové stránky:
http://www.msdasny.wz.cz/
Stavitel/architekt:
Norbert Bendík z Lišova
Popis:

Žactvo z Dasného docházelo za vyučováním do Čejkovic, na Hlubokou či do Českého Vrbného. Roku 1856 byl Dasný definitivně přiškolen k Českému Vrbnému, tudíž se dasenská obec částečně finančně podílela na výstavbě nové školy v Českém Vrbném. Poté, co byla v Čejkovicích zřízena samostatná škola, byl Dasný přeškolen do Čejkovic. Roku 1886 bylo rozhodnuto o stavbě vlastní školní budovy v Dasném a o rok později byla architektem a stavitelem Norbertem Bendíkem z Lišova stavba zhotovena. Škola byla vysvěcena 14.9.1887 hlubockým kaplanem Václavem Haškem. Zemská školní rada současně povolila zřízení školy. Na pozemku školy byl roku 1895 zřízen včelín.

Roku 1920 do školy docházelo 35 dětí. Školní budova sloužila koncem druhé světové války k ubytování válečných německých uprchlíků stejně jako německé armády. Škola v budově fungovala do jejího zrušení k 30.6.1976. Od roku 1978 do současnosti (2021) je v budově umístěna mateřská škola.

Budova školy se roku 2018 dočkala celkové rekonstrukce, v rámci níž byla dispozičně získána jedna nová třída. Kromě nosných stěn nezůstalo z původní dispozice nic. V rámci modernizace bylo zavedno podlahové vytápění, výtah, tepelné čerpadlo, vzduchotechnika, atd. Nepravidelný tvar půdorysu ve dvorní části byl zarovnán.

 

Zdroj:
https://www.ckait.cz/content/rekonstrukce-budovy-ms-dasny; https://www.dasny.cz/file.php?nid=8076&oid=5813287
Stavební plán architekta a stavitele Norberta Bendíka (1886)