Bývalá obecná škola Habří

Původní název:
Obecná škola Habří
Ulice:
Habří 32
Obec:
Habří
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1883
Stavitel/architekt:
Norbert Bendík z Lišova
Popis:

Škola v Habří byla zřízena roku 1830 pro Habří a přiškolené obce Lipí, Kvítkovice a od roku 1867 i Slavče. Haberská jednotřídka byla začátkem 80. let 19. stol. již zcela přeplněna, tehdy ji navštěvovalo na 120 dětí, a bylo tak nutné přikročit ke stavbě nové školní budovy. Roku 1882 povolila zemská školní rada stavbu nové budovy. Roku 1883 je zbourána stará školní budova a dle plánu stavitele Norberta Bendíka vystavěna nová. Slavnostní vysvěcení nové školy proběhlo 4.11.1883 a krátce na to (1.1.1884) byla otevřena druhá třída. Roku 1896 se na budově po velkých deštích objevily trhliny. Byl přizván stavitel Bendík k prohlídce, který konstatoval, že žumpa rozmočila základy školy, načež bylo provedeno odvodnění a instalace okapů.

Roku 1920 byla redukována školní zahrada a o rok později v ní vystavěn pomník vojákům první světové války. Představenstvo školy proti tomuto záměru neúspěšně protestovalo, neboť nechtělo kácet zdravé ovocné stromy v místě pozdějšího pomníku. V té době školu navštěvovalo 138 dětí. Roku 1929 zasáhlo budovu krupobití, které poničilo školní zahradu a vytlouklo okenní tabulky. V meziválečném období zde fungovalo školní divadlo. Roku 1934 byla provedena velká oprava prvního poschodí vč. výměny oken, roku 1936 bylo totéž provedeno v přízemí. Roku 1936 byla pořádána slavnost stoletého trvání haberské školy, přičemž byla odhalena pamětní deska řídícímu učiteli Chromému.

Koncem druhé světové války byli ve škole ubytování němečtí uprchlíci z východu, krátce také německá armáda. Výuka mohla být obnovena až 24.5.1945. Škola fungovala jako dvojtřídní, později jednotřídní základní škola až do roku 1976, kdy byla uzavřena. V současnosti (2021) zde sídlí obecní úřad a hostinec.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/439977/1; https://digi.ceskearchivy.cz/439978/1; https://digi.ceskearchivy.cz/439979/1
Školní budova nahoře na pohlednici ze začátku 20. stol.