Obecná škola Pihel

Původní název:
Volksschule Pihl
Ulice:
Pihel čp. 76
Obec:
Nový Bor-Pihel
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1877
Popis:

Pihelská škola byla jako jednotřídní zřízena za panování Marie Terezie a teprve později zvětšena na dvojtřídní (1832), resp. trojtřídní (1871). Působila však stále v pronajatých prostorách ve velkostatku hraběte Kinského, a to až do roku 1877, kdy byla přemístěna do přestavěné budovy čp. 76, patřící původně ke zdejší kartounce, které sloužila jako ubytovací objekt pro úředníky. V roce 1883 zahrnula zdejší škola žáky ze všech, i odlehlejších částí Pihelu a stala se čtyřtřídní. Její poloha prakticky uprostřed školního obvodu byla výhodná pro většinu přespolních žáků. Celkový počet dětí, navštěvujících pihelskou školu, dosahoval v roce 1913 stavu 193. Ve dvacátých letech 20. stol. byla úředním rozhodnutím jedna třída uzavřena a škola byla nadále jen trojtřídní s jednou povolenou paralelní třídou. Vyučování zde probíhalo – již v češtině a s českými učiteli – i po roce 1945. K uzavření zdejší devítiletky došlo až po roce 2000.

Zdroj:
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
Adressbuch des Glasindustriegebietes Haida-Steinschönau und Umgebung, 1928
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola v Pihelu čp. 76, stav říjen 2020