Základní a mateřská škola Nový Oldřichov

Původní název:
Česká národní škola Oldřichov u České Lípy
Ulice:
Oldřichov čp. 86
Obec:
Nový Oldřichov
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1931
Webové stránky:
https://www.skolanovyoldrichov.estranky.cz
Popis:

Pozemek pro původně českou menšinovou školu byl získán a vyměřen v letech 1924-1926. Stavební práce však začaly teprve 7. dubna 1931, pokračovaly nicméně natolik rychle, že budova byla dokončena a zprovozněna ještě v listopadu téhož roku. Slavnostního otevření se ovšem dočkala až 5. června 1932 po dokončení terénních a sadových úprav okolí školy. Tuto dvoutřídní školu navštěvovalo 35 žáků, kromě toho zde byla otevřena i mateřská škola a v části objektu se nacházel také byt ředitele školy. V roce 1935 nastal úbytek žáků, pocházejících převážně z českých sklářských rodin borsko-šenovské oblasti, takže škola byla redukována na jednotřídní. V období 1938 až 1945 sloužila škola zpočátku jako škola německá, později patrně lazaretním či ozdravným účelům německého vojska. V poválečné době začala být opět využívána ke školským účelům a jako základní škola pro 1. až 5. ročník s kapacitou 35 žáků slouží až do současnosti.

Zdroj:
BURDOVÁ, P.: Vznik a vývoj menšinového školství na okrese Česká Lípa v letech 1919-1938. Dipl. práce PF UK v Praze, 2006
www.luzicke-hory.cz, web školy
ZŠ a MŠ v Novém Oldřichově, stav květen 2021