Bývalá státní česká menšinová škola Dolní Chrášťany

Původní název:
Státní česká menšinová škola Dolní Chrášťany
Ulice:
Dolní Chrášťany 41
Obec:
Lhenice - Dolní Chrášťany
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1927
Stavitel/architekt:
Jan Štochl z Netolic
Popis:

Česká státní menšinová škola byla v Dolních Chrášťanech otevřena v roce 1920 a byla umístěna v budově tehdejšího obecního hostince čp. 13. Vzhledem k nevyhovujícímu umístění české školy bylo zemskou školní radou za tímto účelem rozhodnuto o záboru budovy německé školy, kterážto byla uzavřena. Toto rozhodnutí bylo ovšem obcí napadeno a zrušeno nejvyšším správním soudem roku 1927. Německá škola se mohla vrátit do budovy německé školy čp. 23 a pro českou školu byla urychleně vystavěna nová budova nákladem Národní jednoty pošumavské (čp. 41). 

Stavba, kterou vedl Jan Štochl z Netolic, trvala pouhé dva měsíce. Slavnostní otevření nové školní budovy se konalo 21.8.1927. Ve stejném roce bylo povoleno otevření druhé třídy, jelikož tou dobou českou školu v Dolních Chrášťanech navštěvovalo na 50 dětí. 

Česká škola byla v meziválečném období ve středu národnostně-politických třenic, obzvláště poté, co se řídící učitel české školy Král stal současně i starostou obce. Místní odbor Národní jednoty pošumavské stejně jako vedení obce vědomě bránily v rozvoji školy německé, např. tak, že úplně zrušily obecní dotace pro německou školu a zároveň se snažily mařit úsilí německé školy stát se expoziturou veřejné školy ve Strýčicích. Dne 5.11.1935 došlo k rozházení fosforem otráveného ovsa po školní zahradě české školy, načež zemřela desítka slepic. Kromě toho mělo následně najít jedno dítě z české opatrovny plechovku s jedem, kterým se přiotrávilo. Došlo také k útokům kamením na českou školu nebo otrávení hlídacího psa. Řídící učitel Král poslal z obav před dalšími odvetnými akcemi raději svého syna na vychování do Budějovic, rodiče dětí z české školy odmítali posílat děti do školy a dle nařízení okresního úřadu byly obecních peněz k nelibosti německé strany placeny noční hlídky u české školy složené z nezaměstnaných (22.12.1935-2.2.1936).

Významnou mediální kauzou byl ve 30. letech přepis 4 dětí Matěje Grilla z německé do české školy poté, co mu byla z české strany ve finanční nouzi přislíbena jistá pomoc. Poté, co se tato událost "rozkřikla", dostal Grill přísliby z německé strany a snažil se vzít přepis svých dětí zpět. 

Na české škole se vyučovalo ještě krátce po uzavření Mnichovské dohody, neboť obec Dolní Chrášťany byla přičleněna k Hitlerovu Německu teprve v rámci úpravy hranic v listopadu 1938. Tehdy bylo několik českých obcí jako např. Mičovice a Jelemek vyměněno právě za Chrášťany. Vyučování na české škole tak bylo ukončeno až dne 21.11.1938. Itinerář školy byl rozvezen po českých školách v Pošumaví, např. do měšťanské chlapecké školy v Netolicích, do Čkyně, Zdíkova, Stach, Čachrova a do dívčí obecné v Českých Budějovicích. 

Škola byla znovu otevřena po ukončení druhé světové války. Výuka byla znovuzahájena 3.9.1945 pro 37 dětí, po nuceném transportu německého obyvatelstva, pro 26 dětí. Koncem 40. let 19. stol. byla elektrifikována stejně jako celá obec. Opravy budovy se uskutečnily v rámci akce Z v roce 1959. Vzhledem k nízkému počtu žáků byla výuka ukončena 30.6.1966.

V současnosti (2021) je budova po rekonstrukci a v soukromém vlastnictví jako rekreační objekt. 

 

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/306291/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306292/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306293/1
Školní budova v roce 1933