Bývalá obecná škola Čichtice

Původní název:
Obecná škola Čichtice
Ulice:
Čichtice 91
Obec:
Bavorov - Čichtice
Okres:
Strakonice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1883
Stavitel/architekt:
Václav Moser z Bavorova
Popis:

Čichtická škola byla zřízena roku 1864, přičemž již od roku 1791 zde probíhala výuka. Jednotřídní škola v 80. letech 19. stol. již nevyhovovala a tak byla vystavěna nová budova pro potřeby dvoutřídní obecné školy. Dne 15.4.1882 bylo zahájeno kopání základů a dne 10.5.1882 byl zazděn základní kámen. Slavnostní vysvěcení nové školní budovy se konalo 26.3.1883. Stavitelem budovy byl Václav Moser z Bavorova. Již 1.1.1884 bylo zemskou školní radou povoleno otevření II. třídy. V té době do školy docházelo na 80 dětí. 

Škola měla školní zahradu a prodávala ovocné stromky. Roku 1892 škola definitivně uzavřela spor o přesný průběh školních obvodů Čichtice a Chelčice. Za první světové války byly do školy přijaty děti židovských uprchlíků z Haliče, koncem druhé světové války pak německých uprchlíků z východní fronty.

Škola v Čichticích byla uzavřena roku 1970 vzhledem k poklesu počtu žáků. V současnosti (2021) je využívána k soukromému bydlení.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/200143/1; https://digi.ceskearchivy.cz/200144/1
Školní budova v meziválečném období