Základní škola a Mateřská škola Šindlovy Dvory (stará škola)

Původní název:
Obecná škola Šindlovy Dvory
Ulice:
Šindlovy Dvory 80
Obec:
Litvínovice - Šindlovy Dvory
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1887
Webové stránky:
https://www.zssindlovydvory.cz/
Popis:

Budova byla vystavěna pro účely dvoutřídní obecné školy s německým vyučovacím jazykem 2.1.1887. Slavnostní vysvěcení se konalo 2.1.1887. Škola byla podporována německými národnostními spolky Deutscher Böhmerwaldbund a Deutscher Schulverein. Roku 1889 školu osobně navštívili předáci vídeňského Schulvereinu Weitlof a Gross jr. Ve školním roce 1900/01 byla zvýšena střecha a provedeny opravy, o rok později byla vyměněna podlaha. 

Učitelé vnímali zřízení ČSR a zvýšenou agitaci za českou školu jako jednoznačný útok proti škole německé. Když byla v roce 1919 v Šindlových Dvorech otevřena státní škola (č.p. 40), byla ji přiřknuta jedna třída v německé škole, čímž musela být jedna třída německé školy uzavřena. Němečtí učitelé se snažili toto zabrání bojkotovat např. tím, že v noci ze zabrané třídy odvezli veškeré vybavení, které byli poté nuceni vrátit. Ve školní budově tak tři roky sídlila německá i česká škola, což působilo konflikty ve sdílení společného kabinetu nebo kolny ve dvoře. V rámci všeobecné mobilizace dne 23.10.1921 byla školní budova zabrána pro vojenské účely, ve škole byli ubytováni vojáci a docházelo ke krádežím a ničení školního inventáře. Roku 1922 se česká škola přestěhovala do nově vystavěné české státní školy. 

Německá škola v Šindlových Dvorech fungovala jako dvoutřídní od roku 1939. Byla zrušena roku 1945, poté byla její budova zabrána pro účely české mateřské školy. V letech 1957/58 byla budova opravena. Další adaptační práce byly provedeny v letech 1969/70. Brigádních prací se účastnili místní obyvatelé a rodiče žáků. 

V současné době (2021) je v budově umístěna obecní knihovna. Mateřská škola se nachází ve vedlejší nově rekonstruované budově obecního úřadu.

Školní budova na začátku 20. stol.