Bývalá česká obecná škola Šindlovy Dvory

Původní název:
Česká obecná škola Šindlovy Dvory
Ulice:
Šindlovy Dvory 2
Obec:
Litvínovice - Šindlovy Dvory
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

Po vzniku ČSR v roce 1918 bylo z podnětu českobudějovického odboru Národní jednoty pošumavské rozhodnuto o zřízení obecné školy v Šindlových Dvorech s českým vyučovacím jazykem, která tak vznikla jako konkurence ke stávající německé škole. Škola byla otevřena ve statku pana Holanského 19.5.1919. Nacházela se zde jen přechodně, již 23.9.1919 bylo zemskou školní radou rozhodnuto o přemístění české třídy do budovy německé školy náhradou za zrušenou německou třídu. V domě č.p. 2 pak zůstala správa školy a kabinet pro české učitele přibližně do roku 1922, kdy byla vystavěna nová budova české školy (č.p. 40).

V současné době (2021) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/849/1; https://digi.ceskearchivy.cz/901/1;
Česká škola (1919)