Bývalá státní česká menšinová škola Čtyři Dvory (nájem)

Původní název:
Státní česká menšinová škola Čtyři Dvory
Ulice:
Husova tř. 498/70
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

Z podnětu obce Čtyři Dvory a místního odboru Národní jednoty pošumavské ve Čtyřech Dvorech, odkud děti dříve docházeli do staroměstské školy v Č. Budějovicích, byla ministerstvem školství a národní osvěty zřízena dne 30.11.1929 česká státní menšinová měšťanská škola pro posílení českého postavení v jazykově smíšených obcích okolo Budějovic jakými byly např. Šindlovy Dvory, Haklovy Dvory, České Vrbné, atd.

Škola měla být nejprve umístěna v budově hostince "U Slovanské lípy", k čemuž vzhledem k vysokému nájmu a nutnosti úprav nedošlo. Nakonec byla umístěna v prvním patře domu tehdejšího čp. 135. Výuka na zpočátku dvoutřídní škole započala 2.5.1930, chyběly ovšem učitelské byty, a tak učitelé do školy dojížděli. Součástí školy byla i opatrovna.

Roku 1930 byly dále pronajaty místnosti v tehdejším čp. 10 (hostinec paní Majerové), kde přepůlením sálu vznikly místnosti pro II. třídu a opatrovnu. I. třída zůstala v čp. 135.

Výstavbou a otevřením tzv. "Masarykova domu" dne 30.8.1931 byly všechny české třídy sestěhovány do nové budovy měšťanské školy, kde česká škola fungovala do jejího zrušení roku 1942.

Masarykův dům stejně jako místnosti čp. 135 v letech 1942-1945 využívala německá státní menšinová škola.

V současnosti (2021) budova někdejší školy slouží k soukromému bydlení.

Školní budova kolem r. 1930