Bývalá česká státní menšinová škola Planá

Původní název:
Česká státní menšinová škola Planá
Ulice:
Planá 41
Obec:
Planá u Českých budějovic
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1913
Stavitel/architekt:
František Tibitanzl
Popis:

Na místě někdejší školy stávala dříve Náderova cihelna, která byla zbourána po smrti svého majitele. Roku 1913 zde byl postaven domek stavitelem Františkem Tibitanzlem, který v roce 1917 zakoupil Rudolf Horažďovský z Č. Budějovic za svůj letní byt. Po roce 1918 Horažďovský svolil poskytnout spolku Národní jednotě pošumavské domek ke školním účelům. Do majetku spolku přešel domek roku 1928 a krátce na to v souladu s tehdejšími zákony byla budova převzata do státní správy.

Škola vznikla jako česká menšinová pro posílení české a státní myšlenky v převážně německy mluvící Plané. Vyučovalo se zde od 1.9.1928. V prvním školním roce navštěvovalo školu 9 žáků. NJP později zakoupil také nedaleký hostinec "U Letiště" (čp. 53). Školní budova měla jednu učebnu. Okolo školy byl ovocný sad a letní tělocvična. Ve školním roce 1939/40 bylo do školy zapsáno 15 žáků, o rok později byla zrušena a žáci docházeli do Homol. Budova byla v roce 1940 firmou Haiback aupravena pro účely německé mateřské školy, která zde sídlila do roku 1945.

Po druhé sv. válce byla škola obsazena vojskem. Po jeho odchodu bylo od 15.9.1945 obnoveno vyučování pro 23 žáků. Při škole byla 1.2.1946 povolena také mateřská škola. Obecná škola byla ovšem zrušena již k 1.9.1946. Nadále v budově fungovala mateřská škola cca do roku 2000. V současnosti (2021) se v budově nachází hostinec U Letiště.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/315/1; https://digi.ceskearchivy.cz/436616/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní fotografie (cca 1938)