Bývalá česká státní menšinová škola Staré Hodějovice (expozitura)

Původní název:
Česká státní menšinová škola Staré Hodějovice
Ulice:
Na Návsi 43
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

V převážně německy mluvících Starých Hodějovicích byla v souladu se změnou školské legislativy po vzniku Československa otevřena česká menšinová škola jakožto expozitura státní školy v Nových Hodějovicích dne 2.9.1928. Tato byla nejprve umístěna v domě paní Hillburgerové a dne 30.11.1929 se přestěhovala do čp. 34. Při škole fungovala i opatrovna. Školní inspektor, který roku 1932 expozituru navštívil, upozorňoval na vlhkost a plíseň v budově a propálená kamna. Roku 1938 se česká škola přestěhovala do pronajatých prostor sousedního soukromého domu p. Rotšedla (čp. 44), který nechal adaptovat prostory domu pro školské účely. V té době dochází také k povolení druhé postupné třídy.

Po definitivním zrušení expozitury dne 23.4.1947 zůstalo v budově 2. oddělení mateřské školy v Nových Hodějovicích. V součanosti (2021) objekt slouží k soukromému bydlení.

Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova (1929)