Bývalá obecná škola Hodňov

Původní název:
Obecná škola Hodňov
Ulice:
Hodňov 22
Obec:
Horní Planá - Hodňov
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1802
Popis:

První školní budova v Hodňově byla vystavěna roku 1802. Roku 1884 byla budova přestavěna a nakonec v roce 1905 rozšířena a zvýšena do dnešní podoby. Od roku 1880 byla dvoutřídní a od roku 1900 třítřídní obecnou školou s německým jazykem vyučovacím. Od roku 1945 probíhala výuka již jen v českém jazyce a to až do zrušení školy v roce 1959. Vzhledem k nedostatku žáků byla výuka ukončena a žactvo bylo přikázáno do Horní Plané, kam v té době ještě neexistovalo autobusové spojení a žáci tak museli docházet pěšky.

V současné době (2021) je bývalá školní budova nevyužitá a v dezolátním stavu.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/200130/7; https://digi.ceskearchivy.cz/804/1
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.