Bývalá obecná škola Ktiš

Původní název:
Obecná škola Ktiš
Ulice:
Ktiš 2
Obec:
Ktiš
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1880
Popis:

Historie školství ve Ktiši sahá až do roku 1626, od té doby až do roku 1945 probíhala výuka v Ktiši v německém jazyce. 

Po schválení rakouských školských zákonů po roce 1867 školní docházka vyrostla tak, že musely být otevřeny školy i v sousedních obcích Březovík, Miletínky a Smědeč. Školní obec Ktiš mimo to zahrnovala kromě Ktiše také Tisovku, Rovence, Sádlno, Ondřejov-Struhy a Mackovu Lhotu. 

Školní budova byla postavena v 80. letech 19. stol. jako třítřídní. V roce 1957 byla jedna učebna upravena jako byt řídícího učitele. V té době byla provedena velká oprava budovy. 

Až do roku 1969 odcházeli žáci na II. stupeň do Chvalšin, v tomto roce byla ovšem ktišská škola převedena pod ZDŠ Lhenice. Ktišská škola byla zredukována na 1.-4. ročník. Ve školním roce 1977/78 navštěvovalo školů 51 žáků. Od 11.9. 1991 byla přesunuta výuka do budovy mateřské školy (č.p. 16), která se přesunula do bývalého pavilonu jeslí. Původní školní budova od té doby ve vlastnictví firmy FORPSI.

Zdroj:
Ktiš: 700 let od první písemné zmínky
Interiér školní budovy před rokem 1945