Bývalá obecná škola Boletice

Původní název:
Obecná škola Boletice
Ulice:
Boletice 2
Obec:
Kájov-Boletice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1887
Stavitel/architekt:
Franz Greiher z Chvalšin
Popis:

V dnes již zaniklé obci Boletice se vyučovalo nejpozději od roku 1722 v budově související s rozlehlým farním dvorem při kostelu sv. Mikuláše. Po vyhlášení nových školských zákonů po roce 1867 a podřízení školství státnímu dozoru se v Boleticích rozhořel vleklý právní spor mezi obcí a církví o vlastnictví dosavadní školní budovy. 

Ten byl nakonec vyřešen stavbou nové obecné školy opodál, přičemž v původní školní budově měl být zařízen z učebny učitelský byt. Se stavbou nové školy bylo započato 1.7.1886 a dokončena byla napřesrok. Dne 19.7.1887 byla nová budova slavnostně vysvěcena krumlovským farářem Bakulou a od září téhož roku fungovala jakožto dvoutřídní škola s německým jazykem vyučovacím. Stavitelem byl Franz Greiher z Chvalšin. Cena za stavbu byla 4 733 zlatých. Školu navštěvovalo v roce 1891 123 dětí, v roce 1928 to bylo již jen 81. Děti docházeli kromě Boletic také z dnes rovněž zaniklých Dolan a Podvoří.

Německá škola byla zrušena roku 1945 a v budově byla krátce česká škola. Ta byla však uzavřena hned v roce 1947 v souvislosti se zřízením vojenského výcvikového prostoru. V září 1957 došlo k jejímu znovuotevření, děti sem docházely ovšem jen necelý jeden školní rok (do května roku 1958), kdy byla škola definitivně zrušena a přesunuta do Polné. Tehdy ji navštěvovalo ještě 15 žáků. K závažným demolicím a poškozením pozůstalých budov docházelo po roce 1968, tzn. po příchodu sovětských vojsk do Boletic. V roce 1969 nebo 1970 byla demolována budova školy i fary, kostel byl rovněž značně poškozen.

V současné době (2021) jsou na místě pozůstatky obvodových zdí se zbytky fasády resp. omítky, dochované jsou dřevěné okenní rámy. 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1066/1
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol. (vpravo)