Bývalá obecná škola Březovík

Původní název:
Obecná škola Březovík
Ulice:
Březovík 23
Obec:
Ktiš - Březovík
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1902
Popis:

Škola v Březovíku byla otevřena z rozhodnutí německé sekce zemské školní rady roku 1902, čímž byl Březovík spolu s dnes zaniklými Třebovicemi vyčleněn ze školní obce Ktiš. Školní budova byla patrně vystavěna krátce poté. Škola byla jednotřídní s německým jazykem vyučovacím a jako taková byla v roce 1945 zrušena. 

Dne 28.5.1946 byla ve školní budově otevřena česká škola. Výuka započala dne 2.9.1946 pro 9 žáků. Do školy byl částečně převezen mobiliář již neotevřených škol v okolí, zejména z Vitěšovic. Již tehdy měla místní správní komise v úmyslu školu v Březovíku uzavřít. K tomu však hned nedošlo, škola byla svépomocí opravena a v 50. letech 20. stol. zde fungovala i druhá třída. Roku 1959 byla opět redukována na jednotřídní a dne 31.8.1961 byla vzhledem k rychlému úbytku školou povinných žáků definitivně uzavřena. Školní děti byly po uzavření školy v Březovíku převedeny do Chvalšin, řídící učitel odešel na školu do Vyššího Brodu. V budově poté byl dětský útulek, kanceláře MNV a kulturní dům. V 70. letech zde byla otevřena restaurace, která funguje dodnes (2021).

Zdroj:
Prager Tagblatt z 16.4.1902, s. 32; https://digi.ceskearchivy.cz/306273/1
Školní budova po roce 1945