Základní škola a mateřská škola + ZUŠ F. Pišingera Zubčice

Původní název:
Obecná škola Zubčice
Ulice:
Zubčice 45
Obec:
Zubčice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1877
Webové stránky:
https://www.zszubcice.cz/; http://www.zustsviny.cz/zubcice/kontakty.html
Stavitel/architekt:
Jan Bělohoubek z Krumlova
Popis:

Zubčice byly v předmoderních dobách přiškoleny do Černic, ovšem hned po vyhlášení nových školských zákonů po roce 1867 byly v Zubčicích zahájeny porady o zřízení vlastní školní budovy. Porad se účastnily také zástupci obcí Lhotka, Žaltice a Markvartice, bylo ovšem složité domluvit se na umístění školy. Po povolení zřízení obecné školy výnosem zemské školní rady z 24.5.1872 byly hledány vhodné nájemní prostory v Zubčicích, kam by škola byla provizorně umístěna. Umístění školy se dálo protahovalo vzhledem k požadavkům majitele domu na pronájem na dobu 6 let za 120 zlatých ročně. V zájmu obecního výboru a místní školní rady byl však pouze provizorní pronájem do té doby, než bude vystavěna vlastní školní budova. 

Věci se daly do pohybu až po zásahu okresního školního inspektora v roce 1875. Podařilo se zajistit provizorní pronájem v č.p. 35, kde 1.10.1875 začala výuka. Stavba byla zahájena na místě někdejší obecní zahrádky hned po přidělení zemské subvence dne 19.6.1876 ve výši 2000 zlatých. Jelikož obec nedisponovala žádným relevantním jměním, bylo požádáno o zálohu ze subvence (500 zlatých) k výplatě předem. Do konce roku 1876 byly vyvedeny zdi, dokončení stavby se datuje dnem 6.8.1877. Slavnostní vysvěcení nové budovy se konalo 27.9.1877. Stavbu školní budovy podle projektu stavebního ředitele Jana Bělohoubka z Č. Krumlova provedl zednický mistr Vanka z Kaplice a tesařský mistr Pešl ze Zubčic.

Škola fungovala jako jednotřídní s českým jazykem vyučovacím. V roce 1907 ji navštěvovalo 68 dětí. Před rokem 1918 byla opatřena kromě nápisu "Obecná škola" také nápisem "Škola pro život - život pro Boha". Po první světové válce počet žáků poklesl. V roce 1938 navštěvovalo školu již jen 24 žáků, k lehkému nárůstu v docházce došlo ovšem v souvislosti s odstoupením Věžovaté Pláně Hitlerovskému Německu. Tehdy byli čeští žáci přepsáni z tamější zrušené české školy do Zubčic.

Dne 6.5.1945 byl řídící učitel zubčické školy Šebesta byl raněn v rámci bojů proti ustupujícím jednotkám wehrmachtu. Když učitel přivážel zbraně do Zubčic došlo ke srážce s jednotkou Waffen-SS, zranění učitele a zabavení auta se zbraněmi. Byl léčen v českobudějovické nemocnici. Vuyčování na škole bylo koncem války pozastaveno, znovu zahájeno bylo 18.5.1945. V roce 1979 byla škola uzavřena a budova sloužila jako sídlo MNV, část místností byla přeměněna na byty. V roce 1994 byla znovu otevřena.

Kromě základní a mateřské školy se zde od roku 2001 nachází také odbočka trhosvinenské základní umělecké školy F. Pišingera (hudební obor).

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1234/1; https://digi.ceskearchivy.cz/1071/1
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.