Bývalá obecná škola Studánky

Původní název:
Obecná škola Studánky
Ulice:
Studánky 38
Obec:
Vyšší Brod - Studánky
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1820
Popis:

Škola ve Studánkách (dříve Kaltenbrunn) existovala již 13.11.1788, kdy byla postavena školní budova. Do té doby se učilo ve Waldově a ve Studánkách v pronajatých místnostech. Okolo roku 1820 byla budova přestavěna do současné podoby. V roce 1918 zde byla trojtřídní škola s německým jazykem vyučovacím. 

Koncem druhé světové války roku 1945 byla německá škola zrušena a v budově otevřena škola česká, která zde fungovala do jejího zrušení v roce 1962. Poté sem byl umístěn dětský útulek (mateřská škola).

V současné době (2021) se zde nachází Restaurace U Kaple.

Zdroj:
Roman Podhola - 583 portrétů zmařené Šumavy; Budweiser Zeitung z 10.11.1928
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.