Bývalá obecná škola Rychnov nad Malší

Původní název:
Obecná škola Český Rychnov
Ulice:
Rychnov nad Malší 89
Obec:
Dolní Dvořiště - Rychnov nad Malší
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1907
Popis:

V Rychnově nad Malší (dříve Český Rychnov/Böhmisch Reichenau) se školní vyučování připomíná již roku 1664, v roce 1740 byla v provozu dvojtřídní škola v přízemní dřevěné budově, která brzy nestačila narůstajícímu počtu žáků. Proto byla v letech 1785-1787 postavena za 1411 zlatých a 23 krejcarů nová zděná škola, kterou v roce 1888 navštěvovalo 221 žáků.

Nová moderní patrová budova školy se 4 třídami a tělocvičnou byla pro rychnovské školáky postavena na náměstí v roce 1907 nákladem 40 000 zlatých. Škola byla dvoutřídní, roku 1932 byla rozšířena o třetí a roku 1936 čtvrtou třídu. Jednalo se o školu s německým jazykem vyučovacím a to až do roku 1945. Školní obvod tvořily obce Štědrkov, Svatý Kámen, Všeměřice, Budákov, Mladoňov, Drochov a Venčice. Pomník císaře Josefa II. byl po roce 1918 přeměněn na pomník padlým.

Česká výuka byla zahájena v budově 4.9.1945. V říjnu 1945 byli ve škole ubytování českoslovenští vojáci a škola se přesunula provizorně do hostince č.p. 4. Od 1.10.1946 nadále sloužila školským účelům původní budova německé školy. 3.9.1946 byla otevřena v obci také mateřská škola. V roce 1947 byla na škole otevřena druhá třída. Počet žáků však postupně klesal, až v roce 1982 musela být škola uzavřena úplně.

V současnosti (2021) je v budově umístěn hostinec a prodejna Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/90122/4
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.