Bývalá obecná škola Rychnov u Nových Hradů

Původní název:
Obecná škola Německý Rychnov
Ulice:
Rychnov u Nových Hradů 45
Obec:
Horní Stropnice-Rychnov u Nových Hradů
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1885
Popis:

Ke škole v Rychnově u Nových Hradů se nedochovaly školní kroniky. Škola existovala nejpozději v roce 1875 jako dvoutřídní. Roku 1885 pro školní účely byla vystavěna nová budova. a fungovala do roku 1945 jako škola s německým jazykem vyučovacím. Po roce 1945 byla v budově otevřena česká škola, která byla vzhledem ke klesajícímu počtu žáků uzavřena v roce 1977. Poté byla budova přeměněna na obecní byty.

Zdroj:
Budweiser Zeitung z 24.10.1925, s. 1.
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.