Bývalá obecná škola Rožmberk nad Vltavou

Původní název:
Obecná škola Rožmberk
Ulice:
Rožmberk nad Vltavou 83
Obec:
Rožmberk nad Vltavou
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1880
Stavitel/architekt:
Josef Mittasch
Popis:

Vzhledem k významu města Rožmberku ve středověku lze první zmínky o vyučování v Rožmberku najít již v roce 1339, kdy Jošt z Rožmberka založil školskou nadaci pro vyplácení učitele. Škola byla pod patronátem kláštera ve Vyšším Brodě. 

V roce 1705 byla školní budova důkladně opravena. Jednalo se o školní budovu, která je v kronice Rožmberka 24. 2. 1642 zmiňována jako „nová škola“. Počet žáků, který se v první polovině 18. století pohyboval mezi 120 až 140 žáky, vzrostl v roce 1780 na 180 dětí. Proto byla v roce 1782 postavena v domě čp. 7, vedle fary, nová škola. Od jesefinských reforem do farní školy docházely také židovské děti.

Protože se učilo jen v jedné třídě a tři třídy se nacházely v soukromých domech, bylo rozhodnuto zřídit v Rožmberku novou školu. Výběr stavitele školy se uskutečnil 13. března 1880 a s Josefem Mittaschem byla dohodnuta cena 14 985 zlatých. Posledního března 1880 se začalo se stavbou a 22. června 1880 se konalo za účasti budějovického biskupa J.V. Jirsíka slavnostní pokládání základního kamene. Vysvěcení nové školní budovy se konalo za účasti opata kláštera Vyšší Brod Leopolda Wackarze 14. srpna 1881. Následující den se konala školní slavnost v Torberschské zahradě. Nová škola v Rožmberku měla pět velkých tříd, byt pro učitele a tělocvičnu. Prvého ledna 1882, již v nově postavené školní budově, byla v Rožmberku otevřena pátá třída. Jako pětitřídní škola s německým jazykem vyučovacím škola fungovala do roku 1945.

V době tzv. "Sudetské krize" byly ve školní budově dne 30.9.1938 sundána všechna okna ze strachu před vystřelením sousedního mostu přes Vltavu do povětří československou armádou. V rámci obsazování pohraničí v důsledku Mnichovské dohody se školní ubytovna stala ubytovnou pro německé vojsko a výuka tak byla přerušena. Dne 14.10.1938 armáda opustila školu a mezi 15.-18. říjnem je zde krátce umístěna Říšská pracovní služba (RAD). Výuka ve škole byla obnovena až 24.10., poté co 20.10. Rožmberk navštívil Adolf Hitler. V roce 1941 se konala komise ohledně zřízení nové školní budovy. Od školního roku 1942/43 docházely do školy také přesídlené děti z bombardovaných oblastí Porůří (Duisburg, Wuppertal) a Vídně, které byly ubytované na zámku.

Ještě roku 1945 do školy docházelo okolo 230 dětí. Koncem války (17.2.-6.6.1945) byly ve školní budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu (Horní Slezsko, Banát) a potí také americké vojenské jednotky.

Škola byla využívána až do cca 70. let 20. stol., kdy byla zrušena a přeměněna na byty. V roce 2021 byla budova opuštěná a v zanedbaném stavu.

 

Zdroj:
https://www.pamatkovykatalog.cz/skola-18009036; https://digi.ceskearchivy.cz/665/94/1987/688/116/0; https://www.loucovice-historie.cz/index.php/historie/rozmberk-nad-vltavou/330-skolstvi-v-rozmberku-do-roku-1882
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.