Bývalá obecná škola Loučovice

Původní název:
Obecná škola Loučovice
Ulice:
Loučovice 51
Obec:
Loučovice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1898
Popis:

První zmínka o škole v Loučovicích se objevuje v polovině 19. století. O samostatné budově můžeme hovořit až od roku 1898, kdy majitel místních papíren Arnošt Porák nechal postavit školu nákladem 12 000 zlatých. Vyučovalo se německy ve dvou třídách. V roce 1932 byla v téže budově otevřena státní česká menšinová škola, do které docházelo 13 dětí, zejména českých státních zaměstnanců. Kvůli zabrání budovy německé školy pro českou třídu docházelo k národnostním rozmíškám i mezi školními dětmi. V roce 1938 byla provedena nástavba školní budovy a přistavěna byla tělocvična. Česká škola byla zrušena v důsledku mnichovského záboru, do roku 1945 v budově fungovala pouze německá.

Koncem druhé světové války, v únoru 1945, bylo vyučování na škole zastaveno a škola byla uvolněna pro ubytování německých uprchlíků z východu. Ve školní budově bylo také sídlo ustanoveného národního výboru, kterému do svého zatčení předsedal Evžen Porák. Z budovy školy byl odstraněn nápis "Hermann-Göring-Volksschule". Uprchlíci zůstali ve škole až do července, kdy byli odvezeni do Pasova, kde ovšem nebyli přijati, a museli se vrátit zpět do Loučovic. Ubytováni ovšem nebyli již ve škole, nýbrž v dřevěných barácích na pravém břehu Vltavy. Od září 1945 mohla být v budově otevřena česká škola pro 27 žáků. O něco později bylo krátce před svým nuceným vysídlením do školy přijato také asi 65 dětí tzv. "loajálních" německých občanů. 

Vzhledem k přílivu dělníků do místních papíren se rychle zvyšoval počet žáků a proto byl 30. června 1953 objednán plán na výstavbu nové školní budovy. V roce 1956 bylo místo pro stavbu budoucí školy odlesněno a byly odstřeleny tzv. bludné kameny. Stavební práce provázely různé problémy, a stavba se tak protáhla na několik let. Nákladem 4 436 588,84 Kč byla škola nakonec v roce 1959 dokončena a páska slavnostně přestřižena 3. září 1959.

Ve staré školní budově, která prošla celkovou rekonstrukcí, je dnes (2021) umístěn obecní úřad.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1589/233/1525/2142/50/0; https://www.zsloucovice.cz/historie-loucovicke-skoly
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.