ZŠ a MŠ Malonty

Původní název:
Malonty 26
Ulice:
Malonty 26
Obec:
Malonty
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1822
Webové stránky:
https://www.zsmalonty.cz/
Popis:

První písemná zpráva o škole v Malontech je z 16. století. V roce 1784 byla již dvojtřídní a musela v té době mít dobrou pověst, protože se o ni zvláště zajímal známý pedagog – Ferdinand Kindermann (1740 – 1801), realizátor školských reforem Marie Terezie. Školní budova byla postavena v roce 1675, v roce 1688 byla opravena. V roce 1791 byla stará školní budova vyměněna za budovu č.p. 111. Odtud se škola naposledy přestěhovala v roce 1822 do budovy, ve které sídlí škola dodnes (2021).

Škola měla roku 1788 247 dětí, v roce 1892 už 327 (z toho 144 chlapců a 183 dívek) a konečně v roce 1894 měla 471 dětí. 

Koncem druhé světové války byla škola uvolněna pro ubytování německých uprchlíků z východu. Po jejich odchodu byla v budově zřízena česká škola, která byla otevřena 1.10.1945. Opravu školní budovy museli platit němečtí občané před svým nuceným odchodem. Do české školy docházely jistou dobu také německé děti a později zejména děti přišedších rumunských Slováků. Roku 1946 byla otevřena a ve stejném roce zase uzavřena mateřská škola. 

V letech 1959-1961 bylo přistavěno nové křídlo školní budovy se čtyřmi učebnami, třemi kabinety, sociálním zařízením, centrálními šatnami a odbornou pracovnou pro fyziku. V tomto křídle byla rovněž kotelna parního ústředního topení.

V současné době se ve školní budově nachází ZŠ a MŠ Malonty + odbočka trhosvinenské ZUŠ F. Pišingera.

Zdroj:
https://theses.cz/id/nn58qv/V__J__Bakalarska_prace_2011_PDF.txt
Školní budova (1941)