Bývalá obecná a měšťanská škola Kaplice

Původní název:
Obecná a měšťanská škola Kaplice
Ulice:
Kostelní 123
Obec:
Kaplice
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1862
Stavitel/architekt:
Josef Mittasch
Popis:

Budova v Kostelní ulici č.p. 123 byla adaptována pro školní účely v roce 1810. Tehdy se do ní přestěhovala kaplická obecná škola z již nevyhovující školní budovy tzv. Kindermannovy školy (zbourané roku 1926). Brzy však i zde přestala stačit kapacita budovy, neboť v roce 1828 měla kaplická škola již 376 žáků. 

V roce 1862 byla proto na témž místě vystavěna nová školní budova dle návrhu Josefa Mittasche. Akt slavnostního vysvěcení školy se konal 26.10.1862. V přízemí byl byt řídícího učitele, učebna a kabinet, v prvním a druhém patře bylo vždy po dvou učebnách, skladu a podučitelském bytě. V křídle budovy byly ve sklepě sklady na dříví, v patrech byly obýváky. Touto stavbou byla zároveň škola rozšířena na čtyřtřídní. V roce 1864 byla v budově vedle obecné školy otevřena také škola měšťanská. V souvislosti s přijetím nových školských zákonů po roce 1867 se jednalo o školy s německým jazykem vyučovacím.

Roku 1910 se německá obecná a měšťanská škola přestěhovaly do nové budovy v Linecké ulici. Budova byla následně pronajímána na byty. Po vzniku Československa zde byla zřízena česká menšinová obecná, na níž se začalo vyučovat od 16.9.1919 ve dvou třídách. Dne 21.9.1921 byla v téže budově otevřena i jedna třída české měšťanské školy.  Zatímco druhé patro sloužilo měšťance, obecná škola se nacházela v I. patře. Budovu obývala až do 30.9.1921 československá vojenská posádka. Dne 15.1.1923 se vystěhovali poslední nájemníci a budova mohla sloužit výlučně účelům české školy. V roce 1927 vznikla při škole soukromá opatrovna Ústřední matice školské, o rok později převzatá státem.

V budově se vyučovalo až do přestěhování české školy do nově postavené budovy v roce 1938. V témže roce byla v důsledku Mnichovské dohody česká škola v Kaplici zrušena a přesunuta do Besednice. Až do roku 1945 byla na školní budově v Kostelní ulici umístěna pamětní deska Ferdinanda Kindermanna, která se po druhé světové válce ztratila.

V současné době (2021) je budova bývalé školy v soukromém vlastnictví.

 

Zdroj:
http://www2.geukaplice.cz/historie_7.html, Pošumaví z 7.9.1938, s. 232
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.