Bývalá obecná škola Bukovsko

Původní název:
Obecná škola Bukovsko
Ulice:
Bukovsko 64
Obec:
Malonty - Bukovsko
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1892
Popis:

Do roku 1859 bylo Bukovsko přiškoleno do Rychnova nad Malší (dříve Českého Rychnova). Tehdy byla v Bukovsku otevřena jednotřídní škola s německým jazykem vyučovacím. V roce 1875 byla při škole zřízena studna a později také rybník na školní louce spolu s ovocnou zahradou. V roce 1891 byly přiškoleny Mikoly, což bylo impulsem pro rozšíření školy o druhou třídu. Stará školní budova byla navýšena o patro a ze starého učitelského bytu vznikla tělocvična. V prvním patře se nově nacházel byt, dvě učebny a kabinet. Slavnostní vysvěcení školní budovy se konalo 26.11.1892.

V roce 1928 sem docházelo 62 žáků. Po druhé světové válce byla výuka obnovena, ovšem již v české vyučovací řeči. Výuka byla zahájena 6.5.1946 s pěti žáky. Postavení školy ovlivnilo rozšíření školy v Malontech (1959). Posledním rokem školy byl rok 1963/64, kdy byla škola pro nedostatek žáků uzavřena. 

Opuštěná budova školy (č.p. 64) byla patrně po roce 1989 srovnána se zemí.

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/90187/75/1367/1819/78/0
Plán školní budovy (po r. 1945)