Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště

Původní název:
Státní česká menšinová škola Horní Dvořiště
Ulice:
Český Heršlák 52
Obec:
Horní Dvořiště
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Webové stránky:
https://www.hornidvoriste.cz/skola
Stavitel/architekt:
1923
Popis:

Škola pro Český Heršlák se od roku 1650 nacházela v sousedním Horním Dvořišti, po nějaké době ovšem zanikla a byla zřízena až roku 1882 jako škola s německým jazykem vyučovacím. Po vzniku ČSR, přijetí nových školských zákonů a přílivu českých státních zaměstnanců v souvislosti s výstavbou hraničního železničního přechodu mohla být v roce 1920 otevřena česká škola v Horním Dvořišti. 

Vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy bylo vybráno místo v Českém Heršláku pro umístění nové školní budovy, jejíž základní kámen byl položen 9.9.1923. Od školního roku 1925/26 byla škola dvoutřídní. V důsledku Mnichovského záboru byla v roce 1938 zrušena a obnovena po roce 1945. V roce 1981 ji navštěvovalo 166 žáků. Pro výuku se využívaly obě školní budovy, tzn. budova německé školy v Horním Dvořišti a budova české školy v Heršláku. V Českém Heršláku byl umístěn 2. stupeň až do zrušení školy v roce 1997. Děti byly přikázány do Kaplice.

Dnes (2021) je škola obnovena pouze v budově bývalé české školy v Heršláku.

Zdroj:
https://theses.cz/id/argnae/pflegerova.dp.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C5%A1kola%20her%C5%A1l%C3%A1k%26start%3D1
Pokládání základního kamene školy (1923)