Bývalá obecná škola Horní Dvořiště

Původní název:
Obecná škola Horní Dvořiště
Ulice:
Horní Dvořiště 29
Obec:
Horní Dvořiště
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Popis:

Farní škola v Horním Dvořišti existovala již od roku 1650, po jisté době byla ovšem uzavřena a obnovena byla roku 1882 jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím. Po vzniku Československa a v souvislosti s přílivem českých státních zaměstnanců byla v roce 1923 v Českém Heršláku vystavěna česká škola, do které postupně přecházely i německé děti. Roku 1925 tak byla zrušena jedna třída německé školy. Německá škola fungovala do jejího zrušení v roce 1945.

Po roce 1945 byla převzata do správy české školy. V budově bývalé německé školy byl umístěn první stupeň a v budově někdejší české školy v Českém Heršláku byl umístěn 2. stupeň. Škola byla zrušena v roce 1997. V současné době (2021) je škola obnovena, obsahuje 1.-5. ročník a je umístěna v Heršláku.

Zdroj:
https://theses.cz/id/argnae/pflegerova.dp.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C5%A1kola%20her%C5%A1l%C3%A1k%26start%3D1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.