Základní a mateřská škola Svatava

Původní název:
Státní česká menšinová škola Svatava
Ulice:
Pohraniční stráže 276
Obec:
Svatava
Okres:
Sokolov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1926
Webové stránky:
https://www.skolasvatava.cz/
Popis:

Až do vzniku Československa neměla Svatava navzdory silné migraci českých pracovních sil žádnou českou školu. V režii národnostních spolků jako zejména Národní jednoty severočeské bylo několikrát usilováno o zřízení české školy. Tyto pokusy byly ovšem i vzhledem k aktivnímu odporu obecního úřadu (vč. vypovídání petentů z práce a bytů) úspěšné mařeny. Svatava se spolu s Ervěnicemi stala typickým příkladem česko-německého sváru v oblasti školství.

V budově německé školy ve Svatavě z roku 1876 byla 27.10.1919 v souvislosti se státoprávními změnami po první světové válce česká otevřena česká škola. Pro tu byla 24.10.1926 otevřena nová školní budova naproti německé škole. 

Po roce 1945 a uzavření německé školy, česká škola využívala obě školní budovy. Ve školním roce byla místní škola již osmitřídní se 300 žáky. Počet žáků se zvyšoval s příchodem dělníků do uhelné pánve, ale také v souvislosti s demolicemi okolních obcí (např. Lísková). 

V současné době (2021) budova stále slouží školním účelům.

 

Zdroj:
https://www.skolasvatava.cz/
Školní budova dnes (2018)